သူငယ္ခ်င္း သူငယ္ခ်င္းကိုစီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုေျပာခ်င္တယ္ အင္တာနက္သံုးရင္ဝင္ေငြရမဲ့နည္းလမ္းေလးက သူေဌးျဖစ္နည္းpostေပးၾကေနာ္